Začínalo se už odpoledne Bleším cikrusem Jiřího Polehni, pokračovalo se představeními Holky Elky, Syflárna, Dům na zbourání a končilo se až v hlubokém večeru Višňovým sadem.

Nechyběla ani muzika spolu s občerstvením. Přálo i počasí, a tak se start jubilejní sezony vydařil.

Jitka Hodasová