Pozvání na 11. ročník přijali zástupci obce Skřivany a také ředitelé okolních základních škol.

Jako každý rok zavítal i Miroslav Vantura, jehož vyřezávané a malované betlémy zachycují skutečná zákoutí naší obce a jsou dominantou této výstavy. Slavnostního zahájení se ujal ředitel školy Jiří Suchánek, který uvítal všechny přítomné a zároveň s žáky naší školy připomněl tradici výroby betlémů i tradici Vánoc. Vánoční atmosféru navodilo také recitačně-hudební vystoupení našich žáků.

Výstava potěšila děti z mateřinek

Každoročně zaplní výstavní prostory naší školy několik desítek betlémů, některé pocházejí ze soukromých sbírek skřivanských občanů, část vystavených vánočních dekorací a betlémů z nejrůznějších materiálů tvoří práce žáků naší školy.

Výstava prezentuje také kolektivní práce žáků ZUŠ v Novém Bydžově a okolních základních škol. Zvláštní pozornost si jistě zaslouží vyřezávané nebo osvětlené betlémy. Výstava se obvykle těší značnému zájmu, v letošním roce nás navštívily dětské kolektivy z mateřských školek ze Sloupna, Petrovic, Stračova, Ohnišťan, Volanic a Žlunic. Podívat se přišli i žáci ze ZŠ praktické v Novém Bydžově a většina rodičů i prarodičů žáků naší školy.

Nechyběly ani vánoční dílny

Škola uspořádala také Vánoční tvořivou dílnu. Věříme, že kdo se přišel podívat, byl spokojen a atmosféra, která v prostorách školy panovala, každého vánočně naladila.

Pro návštěvníky a predevším ty dětské byly připraveny různé činnosti s vánoční tématikou – výroba vánočních dekorací netradičními výtvarnými technikami, zdobení perníčků, výroba voskových svíček, tvoření z keramické hlíny a zpívání vánočních koled.

Vánoční inspiraci připravily také studentky Střední zahradnické školy v Kopidlně svojí aranžérskou prací a výrobou adventních věnců. Zájem dětí i rodičů o tuto vánoční akci nás velmi potešil.

Prvenství pro keramický betlém

Výstava betlémů byla také soutěžní. Každý návštěvník mohl přispet svým hlasováním a rozhodnout tak o vítězi tohoto ročníku. Nejvíce se líbil a vítězem soutěže se stal keramický betlém žákyň osmé třídy Sáry Neumanové, Lucie Oudrnické a Zuzany Pappové. Jako druhý byl vyhodnocen netradiční a originální betlém z lahví žáků šesté třídy. Třetí místo zaslouženě získal vyšívaný betlém, který vytvořili žáci páté třídy.

Velké poděkování tak patří nejen všem, kteří vyrobili nebo zapůjčili své betlémy na tuto již tradiční výstavu naší školy, ale také všem návštěvníkům. Těšíme se na příští ročník.

Dana Fráňová, ZŠ Skřivany