Výstava představí kampanologickou sbírku královéhradeckého muzea, která obsahuje přes jedenáct set kusů sbírkových předmětů dokumentujících regionální zvonařství od 15. do počátku 20. století.

Převážně se jedná o sádrové kopie zvonů a jejich částí, které byly rekvírovány v průběhu první světové války na území východních Čech. Protože originály zvonů již neexistují, má dnes sbírka nenahraditelnou historickou hodnotu.

V doprovodné části výstavy bude návštěvníkům audiovizuálními prostředky přiblíženo zvonařství i jako pravděpodobně nejnáročnější řemeslo středověku, které se v téměř nezměněné technologické podobě dochovalo až dodnes.

Výstava potrvá až do 26. září 2010.