„Děkujeme hradecké filharmonii za uspořádání koncertu a věřím, že tato nabídka zaujme zaměstnance a jejich blízké,“ řekl ředitel FN HK Vladimír Palička. V případě výrazně nepříznivé předpovědi počasí se koncert uskuteční ve vnitřních prostorách Výukového centra LF UK. Vstup bude v obou případech volný.

Hudebníci filharmonie uspořádali menší vystoupení v areálu nemocnice již 11. a 12. června v rámci projektu Filharmonie otevřená městu, kdy hráli před Pavilonem interních oborů.