středa 23. až pondělí 28. září, Hradec Králové

Během jednoho týdne mají účastníci jedinečnou možnost nahlédnout pod ruce pracovníkům divadla od produkce, přes lektorské oddělení a dílny a spolu s nimi aktivně pracovat na reálných úkolech a podílet se tak na chodu organizace.

Kromě studentů Katedry výchovné dramatiky je program otevřen jak studentům dalších oborů AMU, tak i dalším zájemcům z jiných vysokých škol.

Součástí klinické stáže bude i workshop pod vedením zahraniční lektorky herečky a režisérky z polského sociálního divadla Kolektyw Kobietostan Agnieszky Bresler, která se ve své praxi dlouhodobě zabývá divadelní prací se specifickými skupinami např. seniory, Romy, vězni či lidmi z vyloučených lokalit.