KDY: čtvrtek 3. prosince 17.00
KDE: www.galeriehk.cz
ZA KOLIK: zdarma

Sto čtyřicáté výročí narození architekta Josefa Gočára je nejen příležitostí připomenout si estetické kvality jeho architektury, ale také podrobit jeho život a dílo novému kritickému pohledu a položit si otázku, jestli byly okolnosti jeho projektů skutečně takové, jak nám historie architektury i zažité mýty tvrdí. Přednáška se bude zabývat okolnostmi vybraných projektů Josefa Gočára v Hradci Králové, ale také sítí sociálních vazeb, kterou Gočár v Hradci měl a která mu při jeho rozmanitých angažmá ve městě pomáhala. Pokud se podíváme na Gočárovy zakázky pro Hradec Králové a jejich vývoj od studentských let do roku 1942, ukazuje se přibližně stejný podíl realizovaných a nerealizovaných projektů. Proč nebyl Gočár v Hradci vždycky úspěšný? A pokud dnes zdůrazňujeme kvality Gočárova urbanistického plánu, jaké kvality to doopravdy jsou a nenajdeme náhodou některé z nich už v předchozích plánech jeho méně slavnějších kolegů?

Přednáška Ladislava Zikmunda-Lendera bude dostupná na YouTube - https://bit.ly/3q3yMd7.
Křest knihy bude živě přenášen na facebookovém a instagramovém profilu Galerie moderního umění v Hradci Králové.