více >>

Navštivte Archeopark pravěku ve Všestarech

S nejstarší historií nejen našeho území se seznámíme severozápadně od Hradce Králové v Archeoparku pravěku ve Všestarech. Skládá se z vnitřní expozice pravěku a venkovní části, která je ukázkou pravěké vesnice. V budově si můžete prohlédnout jeskyni s malbami, akvárium s archeologickými nálezy, způsoby pohřbívání na našem území, „vykopávky“, obří model pravěké krajiny a jiné. Na základě replik a kopií artefaktů tu získáme přehled celého pravěku Čech a Moravy. Expozice jsou doplněné obrazy Libora Baláka. Nachází se zde také kinosál, kde shlédneme dokument o budování tohoto archeoparku a obdržíme zajímavé poznatky z období pravěku. Ve venkovní části archeoparku jsou k vidění pravěké budovy z doby kamenné, bronzové a železné.

SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ