Dopravní omezení: silnice I/35 (ulice Koutníkova, Hradec Králové) - zúžená vozovka