"Lokalita je zcela nově objevená, není zmíněna v žádných písemných pramenech. Díky nálezu středověkého rudního mlýna se jedná opravdu o celoevropsky významnou lokalitu," řekl Těsnohlídek. Vodítkem bylo archeologům velké množství hutnického odpadu nalezeného v okolí. Mlýn byl ukrytý asi dva metry pod současným terénem.

Byl součástí úpravny rudy. Když už ji nebylo možné třídit ručně, bylo nutné rozbít ji na menší fragmenty. Sloužily k tomu buchary ve stoupách. "Ale ani potom se třeba od sebe nedala ruda roztřídit, tak bylo nutné mlít ji v mlýně, který pohánělo mlýnské kolo, což je to, které jsme zde také nalezli," řekl Petr Hrubý z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně, která se společností Archaia Brno na výzkumu spolupracuje. Rozdrcenou rudu pak bylo možné pod vodní hladinou roztřídit podobně, jako funguje rýžování zlata v řekách.

Ilustrační foto.
Roušky při výuce. Je to týrání, dětem to znechutí školu, bojí se rodiče

Z mlýna o půdorysu přibližně pětkrát osm metrů se dochovalo asi dva metry vysoké kamenné zdivo, které mělo zřejmě ještě svoji dřevěnou nástavbu, a podzemní odvodňovací štola. Celá stavba stojící v podmáčené nivě potoka byla založená hluboko do podloží až na skálu. Dřevěné prvky přežily do současnosti v místech, které byly díky vodě bez trvalého přístupu vzduchu.

K mimořádným nálezům patří více než metrový kus mlýnského kola. V mlýnu se začalo otáčet zřejmě po roce 1270. Celé mělo průměr přibližně čtyři metry. Kromě dřeva se ve vrstvě zaplavené vodou dochovaly i konopné provazy nebo kožené zdobené předměty včetně pochvy nože. "Co je dobře zachované, je odtoková štola, která je tvořena z dřevěných prvků. Má rámovou konstrukci obloženou štípanými deskami a byla celá zasypaná pod zemí," řekl Těsnohlídek.

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo stavbu obchvatu v prosinci loňského roku. Asi 4,1 kilometru nové silnice I/38 začnou řidiči využívat na konci roku 2022.

Archeologický průzkum začala letos na přelomu ledna a února. Jeho hlavní část skončí zřejmě na podzim, pak budou archeologové dohlížet nad postupem výstavby. "Jsme součástí stavby a oceňujeme vstřícnost, s jakou jsme se setkali. Všichni chápou význam naší práce tady," řekl Hrubý.

Fotbalisté Ledče padli v Nové Vsi. Neuhlídali dvě standardky.
Chotěboř inkasovala v poslední minutě a bere bod

Objevený mlýn je nutné pečlivě zdokumentovat. Podle Těsnohlídka se bude vytvářet i jeho 3D model. Součástí bude odběr vzorků pro vědecké analýzy včetně cenných částí zdiva nebo konzervace nalezených předmětů a dřevěných částí. Samotný mlýn zanikne pod mostem, který je součástí obchvatu. "Ale to je princip záchranné archeologie," zdůraznil Hrubý. V tomto případě podle něho jedna památka nevyváží přínos, který bude obchvat mít nejen pro přetížené centrum Havlíčkova Brodu, ale i pro širší okolí.