Svůj strašidelně znějící název získala jeskyně již v 60. letech poté, co v ní bylo nalezeno 40 koster mužů, žen i dětí.

Zřejmě holčička v dece

Nový nález dětských ostatků se však od těch předešlých nemálo liší. Tělo dítěte bylo totiž v suchém jeskynním prostředí, přirozeně mumifikováno. Částečně se tak zachovala nejen jeho kůže, ale i šlachy a dokonce také vlasy.

Pozůstatky potravy (ryby) v břiše kočky (vlevo) a psa (vpravo) na hřbitově v Bereniké
Vzácný nález. Nejstarší hřbitov zvířat odhalil detaily ze života bohatých Římanů

CT vyšetření odhalilo, že dítěti bylo asi šest let. Podle časopisu Smithsonian Magazine se vědci domnívají, že jde o dívku. "Bylo zřejmé, že ten, kdo dítě pohřbil, ať už to udělal kdokoli, je zabalil do látky a její  okraje založil pod ně, jako když rodič balí své dítě do deky. Kousek látky jakoby svíralo dítě také v ruce," uvedl podle serveru Science Alert historik Ronit Lupu z izraelského památkového úřadu.

Svitky od Mrtvého moře

Kostra byla nalezena spolu se starověkými svitky od Mrtvého moře, patřícími k nejstarším textům, jaké kdy byly hebrejsky napsány. Nově objevené fragmenty 2000 let starých svitků obsahují řecké překlady z biblických knih Nahum a Zacharjáš, tvořících součást knihy 12 menších proroků v židovském Tanachu. 

Hebrejsky je však v textu zachyceno jen Boží jméno, uvedl britský deník The Independent. Podle NBC News se archeologové domnívají, že svitky byly do jeskyně ukryty během židovského povstání proti Římu.

Archeologové objevili nádvoří už v roce 1980
Archeologové slaví. Prý našli bájné místo, kde Salome žádala hlavu Jana Křtitele

V jeskyni byl již dříve nalezen také nejstarší dochovaný koš na světě, pocházející z doby před 10 tisíci lety, a šipky a mince, pocházející pravděpodobně z období druhého židovského povstání, vedeného Šim’onem bar Kochbou v letech 132 až 135.

Nové vykopávky si podle britského deníku The Guardian vyžádal izraelský památkový úřad v roce 2017 poté, co se dozvěděl, že jeskyně se i přesto, že je přístupná jen za pomoci horolezeckého lana, stává opakovaným cílem nájezdů lupičů archeologických nálezů.