Pokud se tento výsledek potvrdí, půjde o vůbec první identifikovaný protein, který nevznikl na Zemi. "V této studii charakterizujeme první bílkovinu, nalezenou v meteoritu," uvedli vědci v příspěvku, který publikovali na internetovém úložišti nerecenzovaných vědeckých prací arXiv.

Jejich práce musí být podle agregátoru vědeckých zpráv Science Alert ještě potvrzena dalšími výzkumy. Potvrdí-li se však jejich zjištění, mohlo by to mít pozoruhodné důsledky.

Kyanid, cukry a aminokyseliny už se našly dřív

Během posledních let už několik meteoritů z celé šíře Sluneční soustavy ukrývalo některé ze stavebních kamenů, nezbytných k životu, jak ho známe. Našel se v nich kyanid, který by mohl hrát roli při vytváření molekul nezbytných pro život, nebo ribóza, což je druh cukru (konkrétně monosacharidu), jenž tvoří páteřní součást ribonukleové kyseliny (RNA) a zodpovídá za přenos informace z úrovně nukleových kyselin do bílkovin. Dalším objevem byly aminokyseliny, tedy organické sloučeniny, jejichž kombinací bílkoviny vznikají.

Vědci se nyní rozhodli znovu prozkoumat a přehodnotit meteority, v nichž se tyto prvky dostaly na Zem. Tým fyzika Malcolma McGeoche, zaměstnance společnosti Plex Corporation vyrábějící rentgenové supravodiče, se pak rozhodl jít v pátrání ještě dál. Pomocí nejmodernějších metod hmotnostní spektrometrie prozkoumal meteorit Acfer 086, nalezený v Alžírsku v roce 1990, a objevil v něm něco, co by mohla být podle přesvědčení členů týmu první bílkovina mimozemského původu. 

Přibyl glycin navázaný na železo a lithium

Objev bílkoviny stále ještě neznamená důkaz existence mimozemských živých tvorů, představoval by však další důležitý stavební kámen, jenž život umožňuje. Proteiny mohou být vytvářeny celou řadou způsobů, žádný život, jaký známe, však bez nich není možný.

McGeochův tým nejenže zaznamenal silnější signál přítomnosti aminokyseliny glycin, než naznačila předchozí analýza daného meteoritu, ale zjistil také to, že tato aminokyselina je vázána na jiné prvky, jako je železo a lithium. 

"Obecně šlo o to, že vzali už dříve zkoumaný meteorit, který je uchováván v muzeu. Pak modifikovali techniky používané k jeho analýze, aby mohli detekovat více signálů o přítomnosti aminokyselin uvnitř," popsala pro server Science Alert postup vědců astronomka a chemička Chenoa Tremblayová z australské astronomické výzkumné společnosti CSIRO Astronomy & Space Science.

Říkají mu hemolitin, ze Země nepochází

Když vědci vytvořili model, zjistili, že glycin nebyl izolován, ale byl součástí bílkoviny. Vědci nazvali tuto bílkovinnou sloučeninu jako hemolitin. Strukturou se podle nich podobá pozemským proteinům, ale její poměr vodíku a deuteria (atomu s jádrem ²H, jenž se od běžného vodíku liší především atomovou hmotností, která činí 2,013 63 u) neodpovídal žádné látce známé ze Země. Za to byl konzistentní s kometami. 

Podle McGeochova týmu to naznačuje, že struktura, kterou identifikovali jako protein, má mimozemský původ a možná vznikla v protosolárním disku, tedy zploštělém oblaku prachu a plynu ve vesmíru rotujícím kolem vznikající hvězdy, před více než 4,6 miliardy let. 

Také to může být polymer

Na druhé straně stále ještě existuje možnost, že nový objev bílkovinou nebude. Byť to vědci považují za nejpravděpodobnější vysvětlení, stále se ještě nabízí varianta, že jde ve skutečnosti o polymer, tedy druh makromolekuly sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin, z nichž proteiny tvoří jen jednu.

Byť je tedy na jásání, že jsme se o další krok přiblížili k mimozemskému životu, ještě příliš brzy, přesto jde podle Tremblayové o pozoruhodný pokrok. "Myslím, že ten výzkum je opravdu vzrušující. Má spoustu zajímavých důsledků a opravdu přesvědčivých argumentů. Je to velký krok vpřed," uvedla pro Science Alert. 

Výzkum nyní může pokračovat několika různými cestami. Jednou z nich je použít softwary pro tvorbu modelů k experimentům s napodobením struktur, které produkují stejná nebo podobná spektra látek a prvků. To by vědcům mohlo pomoci ověřit si, zda se dívají na proteiny nebo na jiný druh polymeru. 

Podobné techniky, jaké využil McGeochův tým, by se také daly využít k průzkumu dalších meteoritů, v nichž byly nalezeny aminokyseliny, čímž by se v nich mohla ověřit eventuální přítomnost podobných struktur.

Podle Tremblayové nedávné studie z Mezinárodní vesmírné stanice naznačily, že protein se dá ve vesmíru vyrobit snadněji kvůli snížené gravitaci. "Ve vesmíru tedy proteiny pravděpodobně existovat budou. A hledat důkazy o jejich existenci je opravdu zajímavé," dodala.