Předchozí
1 z 7
Další

Jana Šandová, ANO 2011

Jana Šandová, ANO 2011Jana Šandová, ANO 2011Zdroj: ArchivŽe je třeba Velké náměstí opravit je zřejmé a jistě není nikdo, kdo by tvrdil opak. I zde se projevuje obdobný faktor jako u Benešovy třídy a přestože se aktuální vedení radnice snažilo o změnu, předchozí léta špatné komunikace ze strany tehdejšího vedení města, mnohé zablokovalo. Cílem je skutečně diskutovat a hledat nejlepší cestu. Samotná oprava Velkého náměstí i vyřešení parkování, není konečným cílem. Mělo by dojít k jeho oživení, aby bylo přirozeným místem k odpočinku a setkávání. Mojí představou jsou častější společenské události, zvýšení turistického zájmu a návštěvnosti.

Aleš Dohnal, Česká pirátská strana (dvojka kandidátky)

Aleš Dohnal (dvojka kandidátky), Česká pirátská stranaAleš Dohnal (dvojka kandidátky), Česká pirátská stranaZdroj: ArchivIhned po volbách zrušíme všechny smlouvy k absurdnímu nápadu podzemního parkoviště. Dále ze stavebního úřadu v Hořicích stáhneme neprojednatelnou žádost o územní rozhodnutí, přepracujeme ji a novou žádost podáme na hradeckém stavebním úřadě. Parkování plánujeme vyřešit stavebními úpravami v ulicích Komenského a Jana Koziny, kde mohou vzniknout desítky nových parkovacích míst. Současně by měl být vybudován nový bezbariérový přístup na náměstí.

Pavlína Springerová, HDK a TOP 09 s podp. HP a LES

Pavlína Springerová, HDK a TOP 09 s podp. HP a LESPavlína Springerová, HDK a TOP 09 s podp. HP a LESZdroj: ArchivStav náměstí je obrovskou ostudou našeho města. Po volbách musí dojít k bezodkladnému zahájení revize dokumentace pro územní rozhodnutí. Okamžitě musí nastat systematické vyjednávání s majiteli nemovitostí s cílem vyhnout se jakémukoli obstruování revitalizace historického jádra.

Co se týká parkování, přicházíme se zcela nový řešením, kterým je směna Žižkových kasáren s budovou či budovami bývalých kasáren na hradeckém letišti. Na samotné ploše náměstí dojde k redukci parkovacích míst, ale auta už by neměla zabírat samotné srdce náměstí. Důležitým bodem je zajištění bezbariérového přístupu.

Růžena Divecká, Koalice pro Hradec

Růžena Divecká, Koalice pro HradecRůžena Divecká, Koalice pro HradecZdroj: ArchivNáměstí má být prostorem pro setkávání lidí, náměstí v historickém centru má být prostorem pro reprezentaci. Velké náměstí však slouží především jako parkoviště. Připravovaná obnova nebyla zahájena kvůli námitce ohledně množství parkovacích míst. Je velká škoda, že dílčí soukromé zájmy mohou být vydávány za zájmy veřejné a na mnoho let zakonzervovat nevyhovující řešení veřejného prostoru. Při přípravě akce byla zlikvidována poslední zeleň na náměstí – alej stromů, která tu zejména v létě významně chybí, ale zdá se, že u zeleně nikdo řešení nehledá, na rozdíl od úvah o parkování v podzemí.

Táňa Šormová, KSČM

Táňa Šormová, KSČMTáňa Šormová, KSČMZdroj: ArchivRekonstrukce Velkého náměstí je pro nás jedno z prioritních a stále nerealizovaných témat. Hradec si zaslouží náměstí, které nebude jedním velkým parkovištěm, ale důstojným, živým centrem historického jádra města. Bude nutné provést aktualizaci a modernizaci dokumentace a při tom respektovat připomínky občanů, kteří na starém městě bydlí, hledat dohody s nimi. Znovu projednat s příslušnými orgány a znovu požádat o stavební povolení. Jako reálné řešení je pro nás etapizace se zahájením oprav podloubí, ulice V Kopečku a další postup podle finančních možností města. Jako možný „zádrhel“ vidíme v řešení parkování.

Miroslav Hloušek, ODS

Miroslav Hloušek, ODSMiroslav Hloušek, ODSZdroj: ArchivVelké náměstí je věc, za kterou se stydí kdejaký Hradečan, mluví se o tom řadu let a stále se nic výrazného neděje. Určitě vnímám Velké náměstí jako bolavou patu, kterou by mělo nové vedení města řešit, ale v souladu s rozpočtem města a tak, abychom nezabrzdili další investice, například Benešovu třídu. Obě akce jsou už nyní rozdělené do etap a podle finančních možností se dají realizovat. Postupoval bych po etapách a musí se rozlousknout oříšek s parkováním. Je potřeba přesvědčit veřejnost, že jestli nechceme mít z náměstí parkoviště, tak budou muset na kávu nebo oběd urazit nějakou vzdálenost.

Adam Záruba, Změna pro Hradec a Zelení 

Adam Záruba. Změna pro Hradec a ZeleníAdam Záruba. Změna pro Hradec a ZeleníZdroj: ArchivChceme pokračovat v přípravě rekonstrukce, ale odmítáme nesmyslnou a extrémně drahou realizaci podzemního parkoviště. Považujeme za nutné provést revizi a aktualizaci dosavadní projektové dokumentace a následně obnovit územní řízení. Součástí aktualizace by mělo být stanovení kompromisního počtu parkovacích míst. K cílovému počtu parkovacích míst je třeba směřovat již v předstihu a začít omezovat rozsah parkování. Také se musíme věnovat se návratu zeleně na náměstí a doplnit další opatření, která zlepší obyvatelnost náměstí v době sílící klimatické změny, jako je právě zeleň a vodní prvky.