„Dohromady máme 8 členů v patnáctičlenném zastupitelstvu. Složení rady bude stejné jako v minulém období,“ vysvětlil Jiří Pechar a přiblížil některé plány na příští čtyři roky: „Chceme dát do domácností nádoby na třídění odpadů, rádi bychom získali dotaci na opravu historické budovy radnice a dál chceme obnovovat chodníky a komunikace. Vše ale záleží na novém zastupitelstvu.“

To by se mělo v Nechanicích ustavit 11. října.