Celebrovat ji bude kancléř Královéhradecké diecéze mons. Mgr. Ing. Pavel Boukal.

V roce 1942 byla v sendražickém kostele pořádána slavnostní mše svatá, při které byli biřmováni nejen zdejší občané, ale i z obcí Rodov a Trotina.

Přítomni tehdy byli také jejich kmotři a další účastníci  z místa a z okolí. Nyní se pod 70 letech uskuteční vzpomínková mše věnovaná všem zemřelým biřmovaným.   (zr)