CELNICE KUNŠTÁT

Tehdy ve dnech 19. - 22.září 1938 došlo v obci Kunštát k vážným nepokojům a byl opakovaně přepaden tamnější celní úřad. Budova byla díky příslušníkům finanční stráže, kteří byli v té době organizováni společně s příslušníky četnictva a vojenských posil do jednotek SOS (stáže obrany státu) ubráněna a útočníci z řad freikorpsu byli odraženi.

Při této obraně byl zraněn pomocný dozorce František Bílek a dozorce finanční stráže Jaroslav Horký. Přes tato zranění lze zkonstatovat, že početně slabší osádka celnice dokázala proti evidentní přesile budovu uhájit a vyslala tak německým útočníkům jasný vzkaz, že to na Kunštátě nebude tak snadné jako třeba v Nové Vsi nebo Bartošovicích, kde přece jenom vzdor statečné obraně tamních posádek dosáhl Freikorps jistých úspěchů. Čas se bohužel začal naplňovat a tito stateční obránci státních hranic vyslaní do předpolí velmi intenzivně budovaného opevnění museli nakonec uposlechnout rozkazů svých nadřízených a ustoupit za demarkační čáru vytvořenou na základě podpisu mnichovské dohody po odstoupení pohraničních území Německu.

Letos si tedy v tento den připomeneme druhým ročníkem akce uvedené události, kdy za účasti uniformovaných jednotek bude od 14 hodin v prostoru vedle bývalého hraničního přechodu do Polska sehrána bojová ukázka.
V doprovodném programu bude možno shlédnout některé druhy vojenské techniky z různých historických období, historicky oblečené účinkující v uniformách i civilních oblecích.
Celá akce je pořádána v prostoru úředně povolené jednorázové střelnice, což bude důvod nejen pro dodržování bezpečnostních opatření, ale pro diváky možnost vidět účinkující z bezprostřední blízkosti a slyšet celou řadu zvukových efektů.

Po skončení ukázky si budou moci především malí diváci vyzkoušet svezení v kolopásovém transportéru, který bude vystupovat v rámci ukázky.
Zdar celé akce podpoří i občerstvení, které i v loňském roce bylo bezchybné.

Záštitu nad celou akcí má Obec Orlické Záhoří za partnerství Města Rokytnice v Orlických horách. Garantem bojové ukázky je Muzeum Pevnost Hanička.


Pavel Minář – vedoucí organizační složky Muzeum Pevnost Hanička