Také tady se uskuteční ve čtvrtek od 16.30 hodin slavnostní dernisáž vystavených prací spojená s aukcí. Prezentace je letos ve znamení oslav 700. výročí narození Karla IV.

Eva Ženíšková