Po dvou letech se vrací za svým královéhradeckým publikem. Ve Filharmonii Hradec Králové vystoupí v úterý večer – tentokrát s kufrem plným skladeb Antonia Vivaldiho. Právě hudbě tohoto italského barokního skladatele věnovala své současné koncertní turné po českých a moravských městech.

„Málokdo si dnes uvědomuje, že to byl právě Antonio Vivaldi, kdo jako první uvedl v život hudební formu sólového instrumentálního koncertu, kterou během svého života dovedl k naprosté dokonalosti,“ vyznává se ze svého obdivu k Vivaldimu Gabriela Demeterová.

Na turné ji provází soubor Collegium Gabriely Demeterové, s nímž se věnuje interpretaci Vivaldiho díla už řadu let. V Hradci Králové zahraje tři jeho nejvýznamnější opusy: číslo 3 L’estro armonico, číslo 4 s názvem La stravaganza, který dosud v České republice nezazněl, a číslo 8 Il cimento dell’armonia e dell’ inventione.

Bonus

Gabriela Demeterová hraje na housle z dílny italského mistra Giuseppa Roccy z roku 1855 a Kašpara Strnada z roku 1795. Tento vzácný nástroj má zapůjčený ze státní sbírky nástrojů Národního muzea v Praze.

Patří k nemnoha houslovým interpretům, kteří ovládají také violu. Studiu hry na tento nástroj se začala věnovat teprve před osmi lety. Viola, kterou používá, je z dílen českého mistra Dalibora Bzirského z roku 2006.

Dalibor Bzirský je také osobním houslařem Gabiely Demeterové, který se o všechny její nástroje pravidelně stará.

Gabriela Demeterová žije na venkově a kromě hudby má ještě jednu lásku: koně. Vlastní tři a jejím velkým snem je zvládnout koně v kočáru.