Nepůjde však o klasické pojetí Tylovy hry – těšit se můžeme na Dvořákovu osobitou interpretaci příběhu Švandy, Kalafuny, Dorotky a dalších. Inscenaci přiváží do velkého sálu Adalbertina Hradecká kulturní a vzdělávací společnost.

Strakonický dudák je nejpopulárnější Tylova divadelní hra a dost možná, že z hlediska diváckého se jedná z celé jeho tvorby o dílo nejoblíbenější. V letošním roce uplyne 160 let od prvního představení, které se odehrálo 21. listopadu 1847. Strakonickým dudákem Tyl odstartoval svou slavnou řadu dramatických báchorek a historických dramat. Na osudu Švandy ukazuje, jakým nebezpečím je touha po penězích a omámení „velkým“ světem ciziny a zároveň také, jak peníze narušují vztahy mezi lidmi.

Před Tylem příběh o Švandovi dudákovi zpracovalo hned několik autorů - Jakub Malý, Václav Krolmus, před ním ještě Šebestián Hněvkovský a mnoho dalších. Nyní se o totéž pokusil Josef Dvořák, představitel sebezničující burianovské komiky, který se na scéně objeví v trojroli Kalafuny, Vocilky a Trnky. (mš)