Pravěk nemusí být jen nudným učivem na stránkách dějepisných knih. O tom se na vlastní oči přesvědčí návštěvníci unikátní výstavy Pravěk je kůůl, kterou pořádá Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

„Expozice uvede přítomné do dvojího světa. Na straně jedné poodhalí prostřednictvím bohaté škály archeologických nálezů obrazy ze života dávných obyvatel východních Čech. Proti tomu postaví obraz současné krajiny dodnes pod povrchem ukrývající množství pravěkých památek a protnuté sondou archeologického výzkumu, který tyto památky odkrývá," uvedla Naďa Machková Prajzová, ředitelka Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Prvně uvidí mamuta

Účastník výstavy se po vstupu ocitne v době kamenné. První, co ho upoutá, jsou vykopávky mamuta ze Svobodných Dvorů, kterého archeologové našli v roce 1899.

Nejstarší zmínkou přítomnosti člověka na území východních Čech je tzv. Clactonský úštěp, který je starý zhruba půl milionu let. „V této části návštěvníci vidí čepelky, kterými naši předci porcovali mamuta. Také si zde mohou vyzkoušet postup výroby kamenné sekery pomocí původních postupů," vysvětlil Miroslav Novák, vedoucí archeologického oddělení Muzea východních Čech 
v Hradci Králové.

Dodal, že otvor pro topůrko v době kamenné nejspíše vrtali měkkou bezovou větvičkou. Výroba jedné sekery trvala devět dní tvrdé práce. Zajímavostí je určité také fakt, že v pozdní době kamenné se u nás poprvé objevil kůň, kterého přivedli kočovníci z Asie.

Palisády a bronz

V době bronzové se na našem území ve velkém stavěla hradiště. Část palisády nemůže v muzeu chybět. „Zjistilo se dokonce, že lidé v této době opracovávali bronz bronzem, což také není obvyklé," dodal Miroslav Novák.

Vrcholem výstavy je klenotnice, kde se postupně představí bronzové poklady, nejcennější detektorové nálezy, zlato a stříbro z archeologických sbírek, křehká krása pravěkého skla, unikáty a předměty dovezené do východních Čech ze vzdálených zemí.

Výstava, kterou ve čtvrtek slavnostně zahájila vernisáž, bude otevřena v budově muzea na Eliščině nábřeží až do 21. dubna 2013.