Jak potvrdil Petr Švihlík z Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která má trhy na starosti, zůstanou stánky v Gayerových kasárnách. „I po opravách spadlých teras vedle Adalbertina by měly farmářské trhy zůstat v kasárnách, alespoň v letošním roce. Je to dáno tím, že se časem  počet prodávajících rozšířil a kapacita parkoviště u Adalbertina by neodpovídala novým požadavkům," uvedl Petr Švihlík. Jak dodal, nyní se počet prodejců nabízejících  zboží  pohybuje mezi pětatřiceti až čtyřiceti.

„Ráda na trhy chodím, je tu vždy čerstvé zboží," řekla Alena Nováková z Hradecka.

Petr Švihlík ještě připomněl, že farmářské trhy se pravidelně konají o sobotách, vždy od osmi do dvanácti hodin. Letos se na ně mohou zájemci těšit v následujících termínech: 26. května, 9. a 23. června, 14. a 28. července, 11. a 25. srpna, 22. září, 6. a 20. října, 3. a 17. listopadu.