Ivan Válek žije od mládí v Hradci Králové, ukončil zde základní školu, poté vystudoval Střední uměleckou školu v Praze, obor typografie. Od dětství kreslil a maloval a díky svému výtvarnému talentu dnes úspěšně podniká v oblasti tisku a reklamy. V posledních letech intenzivně maluje.

Inspirací je mu francouzská moderna. Z našich malířů studuje tvorbu Jana Trampoty, Karla Malicha, Vladimíra Hanuše. Dále se umělecky vzdělává, navštěvuje večerní kurzy kresby figury v Hradci Králové. Ivan Válek vystavoval svoji tvorbu ve Vysokém Mýtě, Trutnově, Hradci Králové.