Hradeckého rodáka a výraznou osobnost české hudební scény Svěceného není třeba dlouze představovat. Koncertuje s úspěchem doma i po celém světě, spolupořádá Smiřické svátky hudby a další festivaly, propaguje hudbu na rozhlasových vlnách či v televizních pořadech. Méně známé však je to, že působí i jako uznávaný soudní znalec v oboru smyčcové nástroje, a že vzácné nástroje (nejen housle) pomáhá zachraňovat. Svěcený se v Týništi představí s cembalistkou Navrátilovou, reprezentantkou české cembalové školy, která kromě domácí koncertní činnosti hostovala jako sólistka se známým Sukovým komorním orchestrem v Rakousku, Německu a ve Španělsku.

Příznivci krásné hudby se mohou v jejich podání těšit na skladby slavných i méně známých autorů, jakými jsou Bach, Händel, Vivaldi, Benda, Corelli nebo Tartini. Zvláštností bude, že během svého vystoupení vystřídá Svěcený mistrovské housle postavené v 18. až 20. století, jejichž historie je opředena řadou záhad a zajímavých souvislostí - některé z nich jistě umělec odtajní v průvodním slově.

Koncert začíná v 18.30 hodin a koná se s přispěním bývalé poslankyně PČR a současné zastupitelky města Vladimíry Lesenské ve spolupráci s týnišťskou farností.

Jiří Králíček