KDY: Úterý 29. října, 17.00
KDE: Studijní a vědecká knihovna
ZA KOLIK: Zdarma

Přednášející je nejen divadelní historik, ale i přímý účastník rozhodujících akcí v listopadu 1989. Přednáška bude na příkladech demonstrovat nejen samotnou rozbušku listopadové revoluce na Národní třídě, ale nastíní roli divadla v české společnosti obecně od konce devatenáctého století až dodnes. Vstup na přednášku je volný.