Návštěvníkům nabízí atraktivní možnost prohlédnout si část díla sochaře Vladimíra Preclíka. Královéhradecký rodák, mimořádně úspěšný sochař Vladimír Preclík zemřel před deseti lety, nedlouho poté, kdy se zúčastnil otevření stálé expozice svých děl v sídle krajského úřadu v Hradci Králové.

Výběr soch a objektů tohoto svébytného umělce si mohou návštěvníci Galerie moderního umění prohlédnout do května příštího roku.