Obrazy, pestré kroje, ale také cizokrajné chutě a vůně zaplnily velký sál v hradeckém Adalbertinu. „Zejména v tomto rozbitém světě, který je velmi rozdělený, je potřeba hledat cesty, jak se spřátelit a toto je velká příležitost, jak poznávat jiné národy a přijímat odlišnosti v lásce, pohodě a hledat to, co nás spojuje,“ vysvětlila ředitelka Diecézní charity Hradec Králové Anna Maclová. Svojí kulturu v Adalu představují cizinci, kteří u nás žijí, pracují anebo studují.

Dopoledne patřilo hradeckým školám. Děti tančily s exotickými kapelami, ochutnávaly, nebo si nechaly malovat hennou na kůži ornamenty. Po třetí se akce otevírá zdarma pro veřejnost a večer vše završí koncerty kapel z celé planety.