Návštěvníci se mohou těšit na veselý i vážný pohled do života obyvatel Ratibořic v létě roku 1813. Setkají se s vévodkyní Zaháňskou, kancléřem Met〜ternichem, ruským carem Alexadrem a řadou dalších postav.

Jednotné vstupné činí 100 korun. Nutná je však předchozí rezervace vstupenek. Tu můžete učinit v pracovní dny od 7 do 14 hodin na telefonním čísle 491 452 123, během soboty od 9 do 17 hodin na tel. čísle 491 487 623.

e-mail:
info@zamekratiborice.cz.

Akce se opírá o historickou skutečnost, že vévodkyně Zaháňská na zámku hostila řadu významných osobností, například rakouského kancléře, knížete Klemense Metternicha, a ruského cara Alexandra I. V roce 1813 propůjčila ratibořický zámek k tajným jednáním o protinapoleonské koalici diplomatům Pruska, Ruska a Rakouska.