První skupina odchází v 9 hodin a poslední ve 13 hodin. Zájemci si mohou zpříjemnit chvíle čekání na slavnostní večer a na štědrovečerní nadílku.

Pevnost Josefov byla postavena v letech 1780 až 1787 z podnětu císaře Josefa II. Měla sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. Podzemní chodby pevnosti byly součástí jejího obranného systému a dnes jsou největší turistickou atrakcí města Jaroměře. V době svého vzniku – v 18. století – představovaly asi nejrozsáhlejší podzemních komplex v Evropě, byly dlouhé téměř 45 kilometrů.

Současná prohlídková trasa je dlouhá kilometr a seznamuje návštěvníky se způsoby podzemního boje o pevnost, s nebezpečnou prací minérů a technickou vyspělostí tehdejších vojenských inženýrů. Vedle poutavého výkladu průvodce přispívá k romantické a tajuplné podzemní prohlídce i osvětlení ručními lampami se svíčkami.

Josefov se stal v roce 1948 součástí Jaroměře. V roce 1971 byl prohlášen městskou památkovou rezervací. Svým charakterem je plně srovnatelný s Terezínem i dalšími evropskými pevnostními městy, jako jsou Komárno (Slovensko), Zamość (Polsko), Palmanova, Peschiera (Itálie), Neuf-Brisach, Verdun (Francie), Konigstein (Německo) a jinými.