Komorní koncerty zdobí adventní čas ve východních Čechách také letos. S Emou Hubáčkovou jsme si povídali o jejich dramaturgii a výběru interpretů.

Termíny
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
13. prosince v 17 hodin, kostel Nejsvětější Trojice
HRADEC KRÁLOVÉ
14. prosince v 18 hodin, katedrála sv. Ducha
BROUMOV
16. prosince v 18 hodin, klášterní kostel sv. Vojtěcha
NÁCHOD
18. prosince v 19 hodin, kostel sv. Vavřince
HRADEC KRÁLOVÉ
21. prosince v 18 hodin, katedrála sv. Ducha
HOLICE
26. prosince v 18 hodin, kostel sv. Martina

Předvánoční koncerty Ave Maria mají ve východních Čechách mnohaletou tradici, každý rok přibývá míst, kde se s koncerty tohoto cyklu lidé mohou setkat.
V tomto roce zazní  koncerty 17. ročníku koncertního cyklu Ave Maria  na deseti  místech východních Čech. Nově přibyla obec Horní Brusnice, kde měl koncert Ave Maria  premiéru v kostele sv. Mikuláše v závěru listopadu. Na některá místa se vracíme po několika letech. Hradec Králové a Náchod jsou součástí cyklu tradičně každý rok.

Platí i letos, že se koncerty konají v kostelích?
Předvánoční koncerty Ave Maria jsou připraveny pro uvedení v kostelích, konají se pod záštitou Biskupství královéhradeckého a i tento rok rozezní chrámové prostory.

Jaký repertoár jste pro koncerty Ave Maria letos připravili 
a na které interprety se návštěvníci mohou těšit?
V průběhu slavnostních koncertů Ave Maria se posluchači ocitnou ve strhujícím světě hudby a uslyší sugestivní mistrovská a nejslavnější díla. Brilantnost a virtuozita účinkujících umělců vdechne život nejslavnějším skladbám navozujícím předvánoční náladu.   V doprovodu královských nástrojů,  koncertního křídla a varhan, zazpívám  nejkrásnější a nejslavnější mariánská díla, která jsou propojena s postavou mimořádných jevů a úctou k ideálu nejčistšího ženství od  Ch. Gounoda, G. Cacciniho, C. Saint-Saënsa, G. Verdiho, H. Millarda nebo  F. Schuberta, 
a nejkrásnější skladby a árie českého i světového repertoáru od G. F.Händela, G. Pucciniho, G. Verdiho nebo Antonín Dvořáka.  Ve virtuozním sólovém projevu klavírního virtuoza Vladimíra Župana zazní skrytá vášeň, vroucnost i láska ve skladbách J. S. Bacha, T. Albinoniho, Ludwiga van Beethovena F. Schuberta, F. Chopina, F. M.  Bartholdyho či F. Liszta. Monumentální či naopak jemný zvuk varhan předního představitele české varhanní školy Václava Urbana navodí atmosféru pokory, klidu a meditace.

Tradičním vyvrcholením cyklu Ave Maria jsou koncerty
v Hradci Králové. Jakou budou mít dramaturgii?
Katedrálu sv. Ducha v Hradci Králové  opět rozezní netrpělivě očekávané koncerty, a to na zlatou a stříbrnou neděli. Koncerty v jedinečné 
a originální dramaturgii založené na souzvuku dvou královských nástrojů – koncertního křídla a varhan, na které zahrají  Vladimír Župan 
a Václav Urban.  Oba nástroje zaznějí současně nebo si navzájem předají témata, a to vždy ve skladbách autorských a premiérových, připravených hudebním skladatelem a klavírním virtuosem Vladimírem Županem pouze pro tento koncert. Oba umělci překonají handicap až třiceti  metrů bez jakéhokoli kontaktu. Nevšední a gradující dramaturgie koncertu a krásný souzvuk dvou královských nástrojů vytvoří neopakovatelný a originální hudební zážitek.   (fri)

Ave Maria - kouzelné předvánoční večery

Katedrála svatého Ducha v Hradci KrálovéHradec Králové - Katedrálu sv. Ducha v Hradci Králové  opět rozezní netrpělivě očekávané koncerty Ave  Maria, a to na stříbrnou neděli 14. prosince od  18 hodin a na  zlatou neděli 21. prosince od 18 hodin.

Koncerty jsou opět připraveny v jedinečné a originální dramaturgii založené na souzvuku dvou královských nástrojů – koncertního křídla a varhan (prof. Vladimír Župan, klavírní virtuos, hudební skladatel, zasloužilý umělec Ukrajiny a Václav Urban, přední představitel české varhanní školy). Oba nástroje zní současně, či si navzájem předávají témata, a to vždy ve skladbách autorských a premiérových, připravených Vladimírem Županem pouze pro tento koncert. Jedinečný umělecký zážitek je umocněn i sólovým vystoupením obou  interpretů  a zpěvem excelentní české operní pěvkyně Emy Hubáčkové.   Brilantnost a virtuosita účinkujících umělců vdechne život nejslavnějším skladbám navozujícím předvánoční náladu.

V doprovodu koncertního křídla a varhan zazpívá operní pěvkyně Ema Hubáčková nejkrásnější a nejslavnější mariánská díla, která jsou propojena s postavou mimořádných jevů a úctou k ideálu nejčistšího ženství – Ave Maria (Ch. Gounod, G. Caccini, C. Saint-Saëns, G. Verdi, H. Millard, F. Schubert) a nejkrásnější skladby a árie českého i světového repertoáru (G. F. Händel, G. Puccini, G. Verdi, Antonín Dvořák…).

Ve virtuosním sólovém projevu Vladimíra Župana zazní skrytá vášeň, vroucnost i láska ve skladbách J. S. Bacha, T. Albinoniho, Ludwiga van Beethovena, F. Schuberta, F. Chopina, F. M.  Bartholdyho či F.  Liszta.

Monumentální či naopak jemný zvuk varhan v podání Václava Urbana navodí atmosféru pokory, klidu a meditace.

Předprodej vstupenek v informačních centrech a v Galerii Barbara; rezervace: www.hkpoint.cz.   (re)