Tento moderní dokument mapuje možnosti rozvoje kulturní oblasti v celém kraji a pojmenovává její silná i slabá místa. Zároveň navrhuje krajské vládě kroky, které je třeba pro její udržitelnou a životaschopnou budoucnost podniknout. Na vzniku strategie se podílelo obrovské množství lidí, kteří se v kraji o kulturu či péči o její dědictví starají. S tvůrci této strategie i jejími hlavními myšlenkami se budou moci lidé seznámit ve čtvrtek od 10 hodin v Divadelním stanu v Žižkových sadech v Hradci Králové v rámci právě probíhajícího divadelního festivalu.

„Po téměř dvou let příprav vznikl ojedinělý dokument, první svého druhu v našem kraji. Podíleli se na něm nejen pracovníci krajského úřadu, aktéři z oblasti kultury, ale také lidé se zájmem o dění v našem regionu. Překvapivě jsme zasáhli i do jiných, zdánlivě nesouvisejících oblastí, jako je zdravotnictví, sociální oblast, doprava a problematika regionu jako takového. Je tedy zřejmé, že kultura je důležitým spojovatelem, je velmi rozmanitá a značně široká. Kulturu já osobně vnímám jako velmi důležitou oblast. Umí spojovat, dokáže vytvořit nové podněty a tím nastartovat spoustu pozitivních změn,“ řekla náměstkyně hejtmana pro kulturu Martina Berdychová.

Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví se skládá ze třech částí: analýzy, návrhu a akčního plánu. „Rozsah analýzy zahrnuje nejen činnost krajského úřadu či zřizovaných kulturních organizací, ale zachycuje i obraz kulturního prostředí a strategického uvažování o kultuře a kulturním dědictví, respektive o kulturních a kreativních odvětvích jako takových v celém regionu. Strategie stanovuje vizi rozvoje kultury a kulturního dědictví v Královéhradeckém kraji a definuje 14 cílů ve čtyřech oblastech rozvoje: dostupná a inovativní kultura; sdílené kulturní dědictví; dynamická kulturní a kreativní odvětví a kreativní identita kraje,“ doplnila Kateřina Churtajeva, vedoucí odboru kultury a památkové péče hradeckého krajského úřadu.