Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 2. června v 15.30 hodin v prostoru Teras Karla Otčenáška v Hradci Králové (vchod z Bona Publica nebo z Gočárova schodiště). Potrvá do 30. června.

V červenci a srpnu bude umístěna v areálu zámku Opočno na Rychnovsku, v září se přesune do venkovní galerie Valy na zámku Pardubice. Expozice je součástí projektu Století Karla Otčenáška, který má připomenout odkaz této významné osobnosti církevního i veřejného života.

„Výstava na šesti oboustranných panelech seznámí s osudy Mons. Karla Otčenáška, připomene jeho života a myšlenky nejen stručným textem, ale zejména prostřednictvím řady archivních fotografií nebo vzpomínek pamětníků,“ upřesnila za spolek Saeculum Ludmila Žlábková.

Dopravní hřiště.
FOTO: Školka v Českém Meziříčí se rozrostla

Výstavu a celý projekt Století Karla Otčenáška pořádá spolek Saeculum, z.s. za podpory Statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.

Rodák z Českého Meziříčí na Rychnovsku se nesmazatelně zapsal do moderních dějin Hradce Králové i celé královéhradecké diecéze. Byl osobním přítelem svatořečeného papeže Jana Pavla II. Zejména však byl člověkem, který vytrval v pevnosti víry navzdory totalitnímu režimu a současně nikdy nezapomněl na lidskost, přátelskost a respekt jednoho k druhému.

„Ačkoliv byl mladý kněz vysvěcen na biskupa již ve svých třiceti letech, tedy dříve, než bývá obvyklé, úřadu se mohl ujmout až v roce 1990 po změně poměrů v našem státě. Tedy po dlouhých čtyřiceti letech od biskupského svěcení. Mezitím prošel nejen vyhnanstvím mimo diecézi, ale i internací, vězením, odejmutím státního souhlasu, které vyplnil prací v opočenské mlékárně. Nikdy se však nikomu nepodařilo zlomit jeho ducha, jeho pevnou víru a lidství. Celý život arcibiskupa Karla Otčenáška je tím největším a nejkonkrétnějším naplněním jeho ideje svatodušního spřátelování, lásky mezi lidmi v požehnání Ducha svatého,“ doplnila Ludmila Žlábková.

V Dobrušce znovu povstal gotický kostel, je lákadlem místního muzea.
FOTO: Dobrušský kostel se stal modelem