„Pokud vše půjde hladce, mohli bychom začít školu stavět zhruba za měsíc. Teď už čekáme jen na stavební povolení,“ upřesnil vedoucí skanzenu Václav Záruba.

K vysněnému povolení však vedla komplikovaná cesta. Škola nebyla chráněnou památkou, a tudíž se na ni vztahují stejné normy jako na stavby moderní. „Museli jsme splnit všechny parametry, jako by se jednalo o novou budovu,“ poznamenal Záruba. Velký boj to byl především s bezpečnostními podmínkami stavby z pohledu hasičů. „Vše jsou to staré konstrukce, u nichž se obtížně prokazuje certifikace bezpečnosti,“ řekl.

První terénní práce jsou již hotovy a s platným stavebním povolením se pustí Zárubovi do stavby celého stavení. „Museli jsme navést část zeminy, aby plocha, kde bude škola stát, nebyla rovná. Na původním místě stála ve svahu, a proto musíme zachovat stejný reliéf. Jinak by hřeben střechy nebyl v rovině,“ uvedl Záruba.

S peněžní podporou spoléhá skanzen na granty z programů vyhlášených Českou republikou a také Evropskou unií. Pokud však na kýženou dotaci nedosáhne, škola letos dokončena nebude. „Postavili bychom hrubou stavbu a s dalšími dokončovacími pracemi by se muselo počkat na další sezonu,“ uzavírá Záruba.