„Letošním tématem se stala krajina pojatá tradičně, ale také netradičně. V pracích jsme se snažili hledat krajinu a pronikat pod povrch slova i jeho obsahu, a to prostřednictvím různých technik plošného i prostorového vyjádření,“ říká učitelka výtvarného oboru Iva Legnerová.

Vernisáž se koná ve středu 30. května od 17 hodin a za příznivého počasí bude ve venkovních prostorách sboru. „Venku by měly být umístěny i některé exponáty,“ doplňuje Legnerová a dodává, že na vernisáži, již doprovodí školní orchestr bicích, bude připraveno občerstvení zdravé výživy. Expozici bude možné zhlédnout do 25. června.

(mš)