Pravnuk zakladatele světoznámé firmy na piana Jan Petrof převzal u příležitosti 90. výročí vzniku Československa Vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Jde o pokračovatele díla svých předků, kteří proslavili výrobu klavírů značky Petrof. Továrna na piana a pianina měla a stále má sídlo v Hradci Králové.

Petrofova továrna má datum založení rok 1864. Původně to byla malá továrnička v Hradci Králové za svatým Duchem v domě číslo 61.

Majitelem domu byl otec zakladatele světoznámé firmy Jan Petrof, který zde měl truhlářskou dílnu a obstarával i stavění jarmarečních bud.

Dům s podsíní 20. září 1859 vyhořel. Jan Petrof dostal povolení na nástavbu druhého patra. Truhlářská dílna nestačila, takže již roku 1874 bylo potřeba postavit samostatnou tovární budovu pod Novým Hradcem Králové

Antonín Petrof se narodil v Hradci Králové 15. srpna 1839.

Malý Antonín záhy přilnul k zaměstnání otcovu, a když vychodil v Hradci školu, vyučil se doma řemeslu truhlářskému. Na doporučení strýce Josefa Heicmana, výrobce pian ve Vídni, odešel právě k němu do učení. A vyučil se důkladně stavbě pian.

Sedm let se učil u strýce stavět klavíry a potom ještě dva roky působil u jiných vídeňských stavitelů pian.

S bohatými zkušenostmi se vrátil do Hradce Králové a začal sám stavět piana v otcovském domě.

Po několikaměsíční práci postavil v roce 1864 první piano značky Petrof.

Majitelem piana se stal hradecký řezník a člen obecní rady Josef Petříček.

V dalším roce vyrobil a prodal ještě čtyři klavíry.

Pro další výrobu nepostačovaly ani místnosti v nedalekém hostinci, a tak se přestěhoval roku 1874 na Nový Hradec Králové. Budovy „Na Brně“ upravil, pořídil první parní stroj, stal se prvním výrobcem, který používal odlévané rezonanční desky, přes které se napínají struny.

Dříve desky vyráběl ze smrkového dřeva dovezeného až z Rumunska.

Roku 1901vypukl v továrně požár, který zničil kotelnu, strojovnu a sušárnu.

Dílny a sklady hotových nástrojů byly zachráněny, a tak výroba bez přerušení pokračovala.

Roku 1914 oslavoval Antonín Petrof společně se syny Janem, Antonínem a Vladimírem padesát let trvání závodu. Do té doby opustilo továrnu 30 tisíc nástrojů.

Právě třicetitisící kus dostal. František Ferdinand d´Este. Dne 7. září 1915 umírá Antonín Petrof . Do vedení nastoupila další generace rodiny Petrofů a firma začala opět prosperovat.

Specialitou závodu se stala výroba pian a pianin pro tropické krajiny. U Petrofa pracovalo koncem dvacátých let minulého století téměř 400 dělníků, kteří vyráběli přes 2000 pian ročně.

Za druhé světové války musela továrna vyrábět bedny pro dělostřelecké granáty. Po únoru 1948 přešel provoz pod národní správu.

Rodina Petrofů žila v Hradci Králové bez vlastnických práv na továrnu. Těch nabyla až v roce 1998. V současné době vyrábí Petrof tisícovku křídel ročně a desítky tisíc pianin.

JIŘÍ MALINA