Tvrdí, že k tomu stačí zapojit do činnosti celý potenciál mozku. „Často slýcháváme: Možná, že naučíte kreslit kohokoli, ale mě ne! To mluví právě levá mozková hemisféra. To ego, které kdysi dávno rozhodlo, že vy nejste malířem. A nejvíce mne dokáže potěšit, když právě tací odcházejí po kurzu nadšeni,“ uvedla Pavla Korpášová, která kurzy vede. Rozdíl mezi prvním a druhým dnem kurzu je patrný z obrázků v článku.

Otevření pravé mozkové hemisféry prý otevře dveře i do jiných tvůrčích oblastí. Více na: www.cary–mary.cz. (red)