Hodně lidí už nezná ani souseda přes ulici, natož v ulici sousední. Mnozí tvrdí, že se doba mění a že to už jiné nebude.

Přesto je mezi námi stále dost těch, kteří chtějí proti tomu něco dělat. Jsou to nejen členové Komise místní samosprávy, Sportovního klubu nebo Soukromého jezdeckého klubu, ale i stále více dalších lidí, a to od školní mládeže až po důchodce. Společně se snažíme dát těm, co o to mají zájem, příležitost, aby vyšli ze svých domů, mluvili spolu, poznali se a snáze pak řešili i případné problémy na komunální úrovni. Zkrátka, aby Roudnička žila.

Důchodci šili masky

Dobrým příkladem toho je právě masopust. Co ale vidíme během masopustního průvodu, je pouze ona třešnička na dortu. Vidět je také třeba, kolik lidí spolupracovalo na přípravě této společné veselice.

Důchodci připravovali masky a šili kostýmy, mládež spolehlivě roznesla do téměř 250 domů letáčky s informacemi o masopustu, další z nás pak většinu sousedů navštívili osobně, aby zjistili, u koho se průvod může zastavit. Třikrát se sešla přípravná skupina, desítky hospodyň doma připravily pohoštění.

Roudnička masopustem žije již od Vánoc. Vše je děláno s nadšením a zdarma. K průvodu masek se přidávají děti i dospělí a společně za doprovodu dechovky přicházejí do ulic, kam za celý rok nemají důvod jít. A nečekají na ně cizí anonymní domy a zamčené branky, nýbrž srdeční sousedé a dokonce s pohoštěním.

Lidé si rok budou mít o čem povídat

Až se pak tito lidé potkají někdy příště, možná se poznají a vzpomenou, že ten byl v průvodu za medvěda, ta za klauna a ti nebo oni je srdečně pohostili v té či oné ulici. Možná si spolu i zazpívali či dokonce zatančili.

Důchodci v místní hospůdce Revír si budou zase chvíli povídat o něčem novém a malé děti se mohou těšit na příští masopust. Pro starší mládež je masopust mimo jiné také ukázkou toho, že když je chuť spolupracovat, dá se udělat leccos.

V podobném duchu a se stejným záměrem dát lidi dohromady probíhá většina akcí v Roudničce, ať už se jedná o dětské dny, divadelní představení, červnová pádlování na rybníku, mikulášské nadílky nebo o taneční zábavy v Revíru, adventní dílny pro děti či dospělé ve Sportovním klubu nebo o sběr starých lékárniček pro Afriku, sbírku na pomoc oblastem postiženým povodněmi nebo o brigády při úklidu lesa. Peníze vybrané během masopustu a jiných akcí jsou používány ve prospěch Roudničky a jejich obyvatel, zejména mládeže. Vše je zveřejňováno na našich webových stránkách (www.roudnicka-hk.cz), kde každý také vidí, co se v Roudničce dělá na podporu společenského života a jak velké množství občanů se na tom podílí.

(mk)