Největší úspěch sklidila kapela Monkey Business, která rozproudila celé náměstí. Jejímu vystoupení nechyběly ani zábavné momenty. Matěj Ruppert si v průběhu koncertu svlékl tričko či lezl po pódiu vzhůru ke hvězdám. Po parádní show následoval půlnoční rozhovor obrů, kteří rozebírali aktuální témata v Hostinném, a velkolepý ohňostroj.

Jakub Jenšovský