Na louce pod Hospitalem se nejprve představil herec Václav Vydra se svými koňmi Gustavem a Démonem. Společně s indiány předváděl sekání melounů šavlí. Na obou koních si také zaskákal parkur. Stovkám návštěvníků také představil svůj pohled na chov koní a jezdectví. Vydra je totiž propagátorem jízdy bez udidla, staví se také proti kování podkovami. Jezdectví je podle něj spoutáno řadou konvencí z minulosti. „Pramení ze staletých tradic, které vznikly účelově k prospěchu lidí, kterým koně sloužili,“ uvedl Vydra. Dnes už jsou ale člověk a kůň partnery.

Známý herec měl čas pouze dopoledne. Potom musel zamířit na Křivoklát, kde ho čekalo další vystoupení. Nedostalo se tak na zodpovězení všech otázek, kterými diváci Vydru zahrnuly. Týkaly se jak jeho začátkům s koňmi, tak filmování. „V současné době mám čtyři koně, Démona a Gustava jste tu dnes viděli,“ uvedl například. Připomněl také problémy, které ho provázely při závodech, kdy chtěl využít jízdu bez udidla. „Nakonec mě vyloučili,“ prozradil. Na Kuksu byl poprvé a velice se mu tu líbilo. „Bohužel, musím se rozloučit. Budu se na vás těšit zase za rok,“ přislíbil účast na dalším ročníku Václav Vydra.

Druhá část programu patřila indiánům z Ranch Gallop Náchod a z kaskadérské skupiny Caballos. Předvedli jízdu na koních bez sedel, indiánské oblečení i způsob života severoamerických osadníků. K vidění byly také ukázky westernových dovedností.

V dalších vystoupeních dokázali své umění členové Pony centra. Netradiční byla také ukázka zahánění stáda ovcí pomocí pasteveckých psů. Nechyběla ani dáma na koni, tentokrát z Divokého západu.

Nechyběly ani stánky s s „koňáckými“ předměty, občerstvením nebo hračkami pro děti. Mimo to připravila firma Malus pro zájemce jablka zdarma. Po celý den přálo akci počasí a tak pořadatelé mohli být spokojeni. Premiéra nové akce se vydařila a Kuks se pomalu stává centrem jezdectví v našem regionu