V programu vystoupí dixielandové a jazzové orchestry z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Součástí akce je i trh lidové tvorby a uměleckých řemesel.

Programem provází Eduard Hrubeš.

Středoevropský dixielandový most je festival dixielandové a jazzové hudby pořádaný v rámci "United Europe Jazz Festival 2007" ve spolupráci s partnery v Šalgotarjánu (Maďarsko), Zakopaném (Polsko) a Banské Bystrici (Slovensko).

Více v programu festivalu.