Muzeum východních Čech
Hradec Králové:

od 19. května do 2. září
Ignác Preissler (1676–1741)
Unikátní barokní malované
sklo a porcelán
V roce 2006 uplynulo 330 let od narození Ignáce Preisslera, malíře skla a porcelánu, činného na východočeském panství hrabat Kolovratů v Kunštátu v Orlických horách, dnešním Orlickém Záhoří. Předměty připisované Preisslerovi představují jak po stránce stylové, tak námětové mimořádné dílo doby vrcholného baroka.


od 19. května do 28. října
Kriminalita východních Čech
v 16. – 18. století
Vývoj kriminality východních Čech v období raného novověku.od 19. května do 30. září
Papírové léto III
Umění stavět papírové modely je staré jako samotný vynález papíru. O tom, k jaké dokonalosti je konstruktéři a stavitelé dovedli za poslední uplynulá tři století, se můžete přesvědčit na výstavě papírových modelů a vystřihovánek. Od roku 2004 jde již o třetí reprezentativní výstavu. Například více než metrový originální model zámku Konopiště ostře kontrastuje se Zlatou uličkou z Pražského hradu.
Houfy vystřihovacích figurek husitů a oblékacích panenek jen stěží mohou konkurovat dokonale provedeným modelům helikoptér a lokomotiv, ale mají své pevné místo mezi papírovými vystřihovánkami.