Muzeum východních Čech
Hradec Králové:

od 19. května do 2. září
Ignác Preissler (1676–1741)
Unikátní barokní malované
sklo a porcelán
V roce 2006 uplynulo 330 let od narození Ignáce Preisslera, malíře skla a porcelánu, činného na východočeském panství hrabat Kolovratů v Kunštátu v Orlických horách, dnešním Orlickém Záhoří. Předměty připisované Preisslerovi představují jak po stránce stylové, tak námětové mimořádné dílo doby vrcholného baroka.

od 19. května do 28. října
Kriminalita východních Čech
v 16. – 18. století
Vývoj kriminality východních Čech v období raného novověku.


od 19. května do 30. září
Papírové léto III
Umění stavět papírové modely je staré jako vynález papíru. Můžete se přesvědčit o tom, jaké dosáhlo dokonalosti.