Dřevěnka představuje exponáty, které přinesli místní občané. „Je až s podivem, co vše se dá objevit na půdách. Mnohdy jsou to opravdové historické skvosty, které nám připomínají minulost. Hračky jsou vděčným objektem pro uspořádání výstavy a naši senioři se sbírání těchto předmětů zhostili s nadšením,“ uvedla Alena Samková ze sdružení Chalupění.

Během několika dnů, kdy je expozice přístupná veřejnosti, zavítala do objektu řada návštěvníků. Chodí i cizinci. „Výstava nás nadchla, je velmi zajímavá, stejně jako tento historický objekt,“ libovali si například holandští manželé, kteří využili nabídky při své návštěvě Podkrkonoší.

Ve vitrinách i dalších prostorách prvního patra jsou k vidění dětské pokojíčky s panenkami, různé staré stavebnice, dřevění koníci a další, povětšinou dřevěné hračky, jejichž obliba začala stoupat i mezi současnými dětmi.

Nynější expozice je vlastně vyvrcholením projektu pod názvem Dřevěnka – prostor aktivních činností, který zapojil do péči o úpickou chalupu seniory. Zkušenosti dokazují, že šlo o dobrý počin. „Senioři se mohou v prostoru velmi dobře uplatnit. Pomáhají při údržbě objektu, při provázení návštěvníků, obsluhují v kafírně a čajovně a pořádají i vlastní kulturní akce. Mají zkušenosti, dokonale znají své prostředí, vidí vyvíjející se změny ve společnosti a s nimi spojené pozitivní i negativní dopady. Jejich aktivita je pro naši činnost velkým přínosem. Přirozeně totiž dokáží svými nápady navázat na to staré, co v Dřevěnce bylo,“ upozornil předseda občanského sdružení Chalupění Pavel Melichar.

Dřevěnka se na podzim podrobí řadě oprav. Například v některých místech interiéru bude potřeba obnovit kmeny, které byly napadeny hnilobou. Dřevěnka je sroubena z kulatých kmenů, jejichž mohutnost dosahuje v průměru až 30 centimetrů a v délkách až 10 metrů.

Stavebně ojedinělá Dřevěnka potřebuje ozdravění i ze statického hlediska. První část obnovy má být hotova do konce roku.