Oblast pánve/pánevního dna je střed těla, naše těžiště, odkud vychází pohyb. Tato oblast je svalově, nervově i orgánově bohatá a má návaznost na fungování ostatních orgánových systémů. Není to jen ženská záležitost. Problematika pánevního dna je bližší ženám, ale je stejně důležitá i pro muže. K tomu, abychom mohli potenciál této části těla efektivně využívat, je potřeba dobře ji poznat a začít s ní aktivně pracovat. Aktivní, tedy zdravé, pánevní dno znamená život bez úniku moči, bolestí zad a bolestí během menstruace. Pomáhá také zkvalitnit sexuální prožitek, souvisí s pocitem ukotvení v životě a s pocitem sebedůvěry.

Přijďte si poslechnout, jak vaše pánevní dno funguje. Protože praxe je vždy důležitější než teorie, vezměte si s sebou pohodlné oblečení i karimatku.

Vstupné činí 150 korun. Registrovat se můžete na webu www.articok.cz nebo u obsluhy v galerii Artičok. Pro uskutečnění kurzu je potřeba minimálně osm účastníků, přičemž jejich počet je omezen, proto se registrujte v systému.

Renata Rybářová