Při příležitosti oslavy státního svátku Dne české státnosti se zde uskutečnila tradiční Svatováclavská přehlídka koní, kočárů a dobových kostýmů. Součástí programu bylo i žehnání koní. Nemohl ale chybět ani tradiční jarmark. Také letošní Svatováclavská přehlídka koní byla zařazena do programu Calendarium Regina a jejím ústředním mottem pro tento rok byla idea Hrajeme si s koňmi. V nedalekém kostele Nanebevzetí Panny Marie zazněl koncert ke cti svatého Václava v podání zdejšího chrámového sboru pod vedením Václava Uhlíře. Premiéru měli hradečtí zvoníci, kteří rozezněli soustavu pěti pozdně gotických zvonů na Bílé věži a katedrále svatého Ducha včetně zvonu svatého Augustina. Královéhradecký biskup Jan Vokál na závěr celebroval v katedrále svatého Ducha slavnostní pontifikální bohoslužbu.