Výstava potrvá až do konce srpna. Pak se přestěhuje do Pardubic a do Vídně, v jednání je také její cesta do Francie. Výstava Jiná skutečnost / Úvod do díla Františka Kupky představí hlavní etapy tvorby tohoto světoznámého umělce a opočenského rodáka. Půjde o panelovou prezentaci věnovanou Kupkovu životu a dílu, na které budou k vidění reprodukce obrazů a kreseb. K dispozici je také doprovodný text v češtině, francouzštině, angličtině a němčině