Mariáš se tady hraje přes 30 let. Možná tenkrát už měli chlapi plné zuby Vánoc, tak utekli ke kartám. Začínalo se se třemi hráči, později se přešlo na čtyři. První roky se scházelo kolem 21 lidí, ale pak to vystoupalo až na 120 a hlavní cenou byla televize. Dnes máme 80 hráčů, z toho jsou tři ženy a jsme za to rádi. Starých karbaníků ubývá. Také proto stále hrajeme s desetníky a dvacetníky, které už neexistují. Občas se hráči hádají, ale pak se podřídí rozhodčím. Letos to bylo bez problémů. Vyhrál Václav Vácha.