Nedaleko generálského domu z doby výstavby hradecké pevnosti, stojí zajímavá stavba přísného architektonického vzhledu. Evangelický kostel s farou v ulici Čs. armády.

Architektem byl Oldřich Liska. Jeho stavby – jako například orlická elektrárna na Mlejnku, smuteční síň v Kuklenách nebo městské lázně – jsou ozdobou města Hradce Králové.

Stavitelem evangelického kostela byla další významná tvůrčí osobnost města Josef Fňouk.

Připomeňme si Palace garáže či dům s proskleným nárožím na Dukelské třídě.

Z líce průčelí evangelického kostela vystupuje rizalit s motivem štítu. Rizalit spočívá na pěti krátkých sloupcích. Zvonice se střešní římsou, pod kterou se opakuje vstupní sloupový motiv, je ukončena helmicí.

Je to zvláštní zastřešení. Prozrazuje, že architekt Oldřich Liska realizoval stavbu evangelického kostela po absolvování odborného studia a praxe v Drážďanech. Zvonová střecha připomíná helmici.

Nad vchodem do kostela je deska s nápisem:

„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti! Jan Hus 1415 až 1915 – svaté paměti české reformace vděční evangelíci.

V zahradě kostela je pomník Mistra Jana Husa.

V dobovém tisku se dočteme, že na slavnostní otevření kostela 7. července 1912 se sjeli evangelíci z celých Čech. Byla to mohutná oslava kostnického mučedníka.
Stavba vyrostla v letech 1912 až 1913 a právem patří ke kamenným svědkům hradecké minulosti.

JIŘÍ MALINA