Výstavní panely seznamují s příběhem legionáře či chartistky. Akci pořádá východočeská pobočka Paměti národa. Po skončení výstavy se panely přesunou k rybníku Biřička, kde se 9. června koná charitativní běh na podporu organizace.