Tato výstava, kterou si může  široká veřejnost volně prohlédnout na náměstí 28. října (vedle Teska), je druhou expozicí  z putovního cyklu věnovaného vybraným panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky.

Přibližuje  historii a současnost sídliště Labská Kotlina I a panelových sídlišť Labská Kotlina II, Moravské Předměstí a Slezské Předměstí. Výstavu pořádá Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

„Rádi bychom ukázali, že všechna sídliště nejsou stejná, že to nutně nemusejí být monotónní shluky krabic vyprojektované anonymním týmem v projekčním ústavu," vysvětlila hlavní autorka projektu Lucie Zadražilová z Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Dnes na sídlištích žijí více než tři miliony obyvatel České republiky (konkrétně v Královéhradeckém kraji to je 99 tisíc obyvatel).

Například na Moravském Předměstí v Hradci Králové bydlí více než čtvrtina obyvatel města.