U těles, jejichž členové jsou děti a studenti, a ve kterých se každým rokem složení obměňuje je to obzvlášť obtížné.

Vtomto roce se konal již 55. ročník tohoto festivalu a vyznačoval se rekordní účastí. I když je to festival evropský, poprvé se ho vtomto roce zúčastnila i Čína a Mexiko. Celkem kolem 3300 mladých lidí ve více jak stovce různých souborů soutěžilo před komisemi odborníku o nejlepší umístění. Jediným omezením pro soutěžící je věk. Zúčastnit se mohou mladí lidé do 25 let a to i bez ohledu na to, zda jsou amatéry či zda studují nástroj na odborných školách. A tak i výkony mnohých těles byly skutečně profesionální. Myslím, že úroveň vporovnání sminulým ročníkem byla mnohem vyšší. Náš orchestr byl, na základě výkonu vminulém ročníku, navržen do nové kategorie, ve které byla povinná skladba soudobého belgického autora a orchestr měl na její nácvik pouhé dva měsíce. Jinak jsme hráli české autory - Ondřeje Kukala, Leoše Janáčka a Jaroslava Ježka. Tedy hudbu žánrově velice odlišnou, na které jsme mohli ukázat co největší šíři našeho umění.

Samotné soutěžní vystoupení probíhalo vakusticky příznivém a inspirativním prostoru místní katedrály. I když vystoupení před porotou je vmnohém jiné, než vystoupení pro veřejnost, odvedla Primavera výkon výborný technicky a hlavně muzikantsky. Zvláště Janáček, z jehož Suity jsme hráli 5. a 6. část, měl vsobě potřebnou hloubku i temperament a na Kukalově Symfonietě bylo cítit, jak je skladba napsaná mladým osmnáctiletým autorem právě pro své vrstevníky blízká celému orchestru. Strhující výkon všech členů byl ohodnocen porotou vysokým počtem bodů a výsledné první místo „cum laude“ bylo pro nás velikou radostí a odměnou za celoroční dřinu.

Každý takový úspěch je na jednu stranu ukazatelem stále trvající vysoké úrovně orchestru. Na druhou stranu je ale velice zavazující. Při rostoucí konkurenci těles zrůzných zemí si často kladu otázku jak dlouho se nám podaří na takové úrovni zůstat. Vždy je to za cenu obrovského odříkání jak ze strany vedoucích tak i členů souboru. Desítky hodin mimořádných zkoušek, víkendových soustředění jsou jedinou možnou cestou a ne každý je ochoten se tomu podřídit. Celkový zájem o hru na smyčcové nástroje vČechách na rozdíl od současného trendu mnohých zemí Evropy dost klesá. Nejen proto, že samotná hra je skutečně velice náročná ale také proto, že současná doba přeje spíše nástrojům modernějším a technicky méně obtížným. Žádný jiný nástroj ale nemá tak bohaté výrazové prostředky jako právě smyčce a každému,kdo to alespoň zkusí, dá do muzikantského života obrovský vklad.

Mám li vyjádřit dojmy znaší letošní cesty, opět musím vyjádřit obdiv pořadatelům, kteří této náročný festival organizují.

Samotná soutěž je jen jednou jeho částí. Soutěží se vrůzných kategoriích od malých souborů – dua, tria kvarteta až po velké symfonické či dechové orchestry. Protože je velký počet souborů, vystupuje se na více místech a tomu odpovídá i počet soutěžních porot. Porotci jsou profesionální dirigenti, skladatelé a hudebníci zcelé Evropy. Hodnotí se vše, co svýkonem souvisí-dynamika, intonace, souhra, rytmus, tempo, výraz i celkový dojem. Podle bodového ohodnocení se pak určí, jakou cenu soubor získá. Vnaší kategorii soutěžily orchestry, které měli vysokou úroveň vminulých ročnících, a na základě toho byly vybrány do kategorie spovinnou skladbou.

Festival provázelo mnoho dalších doprovodných akcí, které mu dodaly atraktivitu. První den po registraci všech účastníků bylo slavnostní zahájení. Program dále pokračoval vystoupením hudební skupiny a tanečního souboru, který za umělého osvětlení na náměstí před katedrálou skládal různé prostorové obrazce. Tanečníci byli zavěšeni na gumových lanech na ocelové konstrukci, kterou vysoký jeřáb neustále pohyboval nahoru a dolů. Večer vrcholil mohutným ohňostrojem.

Sobota a neděle jsou soutěžními dny. Každý soubor se potom odpoledne zúčastní slavnostního průvodu. Průvod prochází celým městem a končí na sportovním stadionu, kde probíhá vyhlášení výsledků. Večer je koncert vítězů a další doprovodné akce. Celou dobu je přítomna místní televize, která vše dokumentuje a na velkoplošné obrazovky potom promítá. Snaha je přizpůsobit se trendům moderní doby a vkusu mladých lidí. Bohužel někdy až příliš, a tak je například hlučný zvukový doprovod při vyhlášení výsledků místy utrpením hlavně pro starší generaci.

Do celé akce bylo zapojeno mnoho místních dobrovolníků, kteří se starali o její hladký průběh. Každý soubor měl svou hostesku, všichni museli dodržovat harmonogram stravování, zkoušení, soutěžních vystoupení. Ubytování je buď vhotelích a bungalovech, nebo vrodinách obyvatel okolních vesnic. My jsme využili tu posledně jmenovanou variantu. Díky tomu máme opět o něco více přátel a zároveň skutečný pohled do běžného života místních lidí.

Vprůběhu celého víkendu jsme měli možnost setkání na různých úrovních. Díky tomu máme kontakty na různé soubory a typy na další cesty vpříštích letech.

J. Křováček