K setkání Jeníčků a Mařenek byla vydána výroční turistická známka s připomenutím osobnosti Mistra Jana Husa
Rozhodčí agentury Dobrý den z Pelhřimova bude ověřovat počet nositelů jmen Jan nebo Marie, kteří se třeba i jednotlivě v době konání rekordu osobně dostaví do Perníkové chaloupky č.p. 38 na území obce Ráby u Pardubic, podají žádost o zápis do Perníkové matriky a svoji totožnost prokáží věrohodným úředním dokladem.


Více na www.pernikova– chaloupka.cz.